PC Projekt.cz

Služby / ...

PROJEKTUJEME:

 

odrážka

Vodovody

odrážka

Kanalizace a ČOV

odrážka

Čerpací stanice

odrážka

Úpravy toků

odrážka

Rybníky

odrážka

Infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (komunikace, inženýrské sítě)

odrážka

Projektujeme sběrné dvory, skládky komunálních odpadů

 

NABÍZÍME:

 

odrážka

Technicko ekonomické studie

odrážka

Projektové dokumentace pro územní řízení

odrážka

Dokumentace pro stavební povolení

odrážka

Realizační dokumentace

odrážka

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 

ZAJIŠŤUJEME:

 

odrážka

Inženýrskou činnost včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání

odrážka

Poradenskou, konzultační činnost

Aktuální realizace

Zah??jena stavba "KANALIZACE A ČOV MALÝ BERANOV"

KANALIZACE, ČOV 1700 EO - ŠKRDLOVICE, SVĚTNOV

Slavnostní zahájení stavby 28.08.2010.

P8280032_.jpg
KANALIZACE A ČOV 1200 EO - MĚSTYS STONAŘOV P9010047_.jpg

ČOV 800 EO Vojnův Městec. Červenec 2010 - stavba je před dokončením.

P7130001_ww.jpg
Zahájení stavby "Splašková kanalizace a ČOV 800 EO Vojnův Městec". 30.září 2008 - slavnostní výkop. img_2046_.jpg
Kanalizace Proseč IV. etapa P7230082_.jpg
Infrastruktura pro RD pod bytovkami Semanín inf_semanin_04.jpg
Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice kan_cov_lisnice_06.jpg

 

Kontakt

PC PROJEKT

Ing. František Pravec

Suchá Lhota 22

57001 Litomyšl

Tel./fax: 461 635 017

pravec@pcprojekt.cz

 

admin