PC Projekt.cz

Odkazy / ...

odrážka

Vodní zákon
http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/sb098-01.pdf  (Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů)

 

odrážka

Zákon 274/2001 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 

odrážka

Prováděcí předpisy
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu http://www.mze.cz/default.asp?ch=79&typ=1&val=17368&ids=600

 

odrážka

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
http://www.env.cz/www/zakon.nsf/0/d639e197181a80c8c125653700310748

 

odrážka

Strukturální fondy
www.strukturalni-fondy.cz

 

odrážka

CUZK
Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz/

 

odrážka

AČE
Asociace čistírenských expertů www.ace-cr.cz

 

odrážka

Agentura ochrany přírody
www.nature.cz

 

odrážka

Ministerstvo zemědělství – legislativa
http://www.szu.cz/chzp/voda/legislativa/sbirka.html

 

odrážka

Ministerstvo zemědělství
www.mze.cz

 

odrážka

Ministerstvo životního prostředí
www.env.cz

Aktuální realizace

Zah??jena stavba "KANALIZACE A ČOV MALÝ BERANOV"

KANALIZACE, ČOV 1700 EO - ŠKRDLOVICE, SVĚTNOV

Slavnostní zahájení stavby 28.08.2010.

P8280032_.jpg
KANALIZACE A ČOV 1200 EO - MĚSTYS STONAŘOV P9010047_.jpg

ČOV 800 EO Vojnův Městec. Červenec 2010 - stavba je před dokončením.

P7130001_ww.jpg
Zahájení stavby "Splašková kanalizace a ČOV 800 EO Vojnův Městec". 30.září 2008 - slavnostní výkop. img_2046_.jpg
Kanalizace Proseč IV. etapa P7230082_.jpg
Infrastruktura pro RD pod bytovkami Semanín inf_semanin_04.jpg
Kanalizace a ČOV pro střed obce Líšnice kan_cov_lisnice_06.jpg

 

Kontakt

PC PROJEKT

Ing. František Pravec

Suchá Lhota 22

57001 Litomyšl

Tel./fax: 461 635 017

pravec@pcprojekt.cz

 

admin